om oss

Strand Bemanning en totalleverandør bemanningstjenester innenfor bygg og anlegg. Vi disponerer medarbeidere med erfaring, kompetanse og arbeidsvilje – nøkkelfaktorer for å lykkes i dagens bygg- og anleggsbransje.

Et grunnleggende behov hos de fleste mennesker er å ha en god arbeidshverdag. Hos Strand Bemanning innser hvor stort ansvar vi påtar oss når vi ansetter folk – både for den fysiske og psykiske sikkerhet. Et mål om “null ulykker” og høy trivsel er for oss en selvfølge, og vi er strekker oss daglig etter å oppnå dette ved å ha de høyeste krav til HMS og sikkerhet, samt å ha ryddige og ordentlige arbeidsforhold for våre ansatte. Våre ansatte skal trives, fokusere på å utføre jobben sin – ikke bruke energi på å bekymre seg over sin egen sikkerhet, sine ansettelsesforhold eller andre distraksjoner.”