hvorfor oss?

Hvorfor skal du bruke oss?

  • Med vår bakgrunn fra Byggmester Strand, kjenner vi viktigheten av at alt arbeid utføres forskriftsmessig, og forstår hvilke konsekvenser det kan få for en entreprenør, dersom dette ikke gjøres. Dette er derfor verdier vi vektlegger hos våre medarbeidere. Vi har lang erfaring med å jobbe for store aktører, både statlig, kommunalt og privat. Dette har gitt oss god kunnskap i forhold til hvilke krav og forpliktelser dette gir. Du kan derfor føle deg trygg på at vi evner å levere personell som innfrir dine krav og behov til HMS, sikkerhetsrutiner og prosedyrer.
  • Vi rekrutterer kun fagfolk med lang og bred erfaring, som er kjent med å jobbe i Norge og med norske arbeidsforhold. De er vant til et høyt arbeidstempo, jobber selvstendig og kan kommunisere godt med både byggeledelse og kollegaer. Vi leverer også hele lag med formann/bas.
  • Strand bemanning er godt rustet for å kunne løse dine forespørsler. Med 10 år fra bemanningsbransjen, og 30 år fra bygg & anleggsbransjen, hvorav de siste 10 årene som byggmester, er teamet vårt solid sammensatt når det kommer til kunnskap og erfaring.
  • Vi har en god portefølje å vise til når det kommer til kunder. Vi har levert våre tjenester til aktører som Skanska, PEAB, Veidekke, Backegruppen, Hæren, OBAS, Consto m. flere.