registrer CV

  • Strand bemanning ønsker medarbeidere som er ute etter et langsiktig arbeidsforhold, og vi fastansetter alle våre medarbeidere. Vi har et godt arbeidsmiljø, med store muligheter for personlig utvikling. Nære relasjoner til våre medarbeidere er viktig for oss, og vi er opptatt av alle skal ivaretas. Du utgjør en forskjell for oss! Vi har gode lønnsvilkår, varierte arbeidsoppgaver og prosjekter.
  • HMS har høyt fokus hos Strand bemanning, så det vektlegges å skape gode holdninger og verdier i forhold til dette. Nødvendig kursing etc. besørger derfor ved behov vi.